Služby a činnosti / Nakládání s odpadem

Pronájem,přistavení a odvoz objemného odpadu,stavbního odpadu,sutí a skla. Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu ve velkoobjemových kontejnerech Sběr,svoz a lividacekomunálního odpadu od občanů,obcí a firem v nádobách 110,120 240 a 1100 l. Sběr, svoz a další využití separovaných složek odpadu tj. PET plasty,papír,sklo Sběr svoz a další využití bioodpadu ( BRKO) Provoz místa zpětného odběru elektrospotřebičů a vysloužilé techniky Provoz mobilní sběrny odpadů vč nebezpečných.Pro občany s trvalým pobytem ve Slaném je tato služba zdarma. Prodej popelnic

obrazek produktu
Zpět