Obchodní společnost Technické služby Slaný s.r.o.

panorama

Společnost byla založena v r1996 z rozhodnutí vedení Města Slaný.
Svými činnostmi navázala na předcházející Technické služby MÚ.
Účelem bylo vytvořit obchodní společnost, zajišťující spektrum služeb pro město ,obyvatele a firmy.
Společníky a vlastníky společnosti jsou :

Město Slaný podíl 50%
AVE Kladno s.r.o. podíl 50%

Česká skupina AVE CZ, jeden z nejúspěšnějších subjektů v oblasti odpadového hospodářství v České republice, vstoupila koncem května 2014 jako 50% vlastník do společnosti Technické služby Slaný s.r.o. a společně s městem Slaný tak bude do budoucna zajišťovat její provoz a spolupodílet se na jejím řízení.
Skupina AVE CZ působí na českém trhu již od roku 1993 a mezi její hlavní činnosti patří především poskytování komunálních služeb pro města a obce, přičemž s počtem 1,6 mil, obsluhovaných obyvatel je jedničkou na trhu ( významnými zákazníky jsou např. města Praha, Brno, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Kladno, Kolín či Jindřichův Hradec ), zajišťování zimní a letní údržby veškerých komunikací včetně městských, údržba zeleně, sanace starých ekologických zátěží, zajištění odpadového hospodářství pro průmyslové podniky a další. Skupina AVE CZ dosáhla v loňském roce obratu téměř 3,5 mld. Kč a zaměstnává ca. 1.300 zaměstnanců. Provozuje 8 skládek a rovněž i spalovnu nebezpečných odpadů v Kralupech nad Vltavou.
„Jsme velmi potěšeni, že díky této akvizici můžeme rozšířit naši působnost ve Středočeském kraji a velmi se těšíme na společnou spolupráci s představiteli města," zdůraznil Bc. Jan Fadljevič, nově jmenovaný jednatel Technických služeb Slaný. „Rovněž bych chtěl ubezpečit všechny občany Slaného, že tato změna nebude mít žádný vliv na rozsah služeb, které Technické služby Slaný svým občanům poskytují," dodal Fadljevič.
„Změna 50% vlastníka v Technických službách Slaný nemá vliv na rozsah poskytovaných služeb pro občany Slaného a i do budoucna zůstane zachován," potvrdil také Ing. Jiří Kučera, jednatel Technických služeb Slaný.


Technické služby Slaný s.r.o. poskytují Městu Slaný celý komplex služeb. Spektrum pokrývá nakládání s odpadem, správu, údržbu a opravy komunikací včetně zimní údržby a údržby dopravního značení, provoz a údržbu veřejného ,slavnostního a vánočního osvětlení, opravy a údržbu městského mobiliáře a správu dětských hřišť, dále pak údržbu městské zeleně a květinových výsadeb, prořezy a vegetační řezy dřevin.Stejný komplex služeb nabízíme i pro další obce,firmy a občany.
Vedle těchto činností Technické služby Slaný zajišťují správu hřbitova , provoz WC ,provoz parkoviště u grandu a letní provoz městského koupaliště.

Evidenci zesnulých zajišťuje Město Slaný ,odbor správy majetku.!!
O zajištění všech potřebných činností se stará 70 zaměstnanců vč. vedení. Tento počet se v sezoně od dubna do listopadu rozšiřuje o dalších ca 20 pracovníků.Společnost je spravována Dozorčí radou a Valnou hromadou společnosti. V mezidobí, mezi zasedáním těchto orgánů je společnost řízena dvěma jednateli a ředitelem společnosti.

Zpět