Technické služby Slaný s.r.o.


panorama
Technické služby Slaný s.r.o. poskytují Městu Slaný celý komplex služeb.
Spektrum pokrývá nakládání s odpadem, správu, údržbu a opravy komunikací včetně zimní údržby a údržby dopravního značení, provoz a údržbu veřejného,slavnostního a vánočního osvětlení, opravy a údržbu městského mobiliáře a správu dětských hřišť, dále pak údržbu městské zeleně a květinových výsadeb, prořezy a vegetační řezy dřevin.
Vedle těchto činností Technické služby Slaný zajišťují správu hřbitova, provoz WC,provoz parkoviště u grandu a letní provoz městského koupaliště.
Evidenci zesnulých zajišťuje Město Slaný ,odbor správy majetku.!!
O zajištění všech potřebných činností se stará 70 zaměstnanců vč. vedení. Tento počet se v sezoně od dubna do listopadu rozšiřuje o dalších ca 20 pracovníků.
Společnost je spravována Dozorčí radou a valnou hromadou společnosti. V mezidobí mezi zasedáním těchto orgánů je společnost řízena dvěma jednateli a ředitelem společnosti. Podle prováděných činností a dodávaných služeb je společnost rozdělena na dva provozy a střediska.

Pronájem plošin

Pronájem plošiny Multicar M 25- 10m Pronájem plošiny CELA DT 21- 21m

Více ...

Nakládání s odpadem

Pronájem,přistavení a odvoz objemného odpadu,stavbního odpadu,sutí a skla. Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu ve velk...

Více ...

Údržba veřejné zeleně

Terénní úpravy,zakládání a údržba trávníků Výsadba a ošetřování vzrostlé zeleně ,keřů a stromů Prořezy a kácení stromů Vý...

Více ...